Tarieven

Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle verzekeringsmaatschappijen. Wij hebben, ook in 2022, contracten getekend met alle zorgverzekeraars. Wanneer u naar een logopedist bent verwezen door een arts wordt de behandeling dan ook vergoed. Houdt rekening met uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te melden om kosten te voorkomen. Belt u niet af of belt u te laat, dan moet u helaas zelf de gemiste afspraak betalen. U krijgt dan een rekening van € 20,- . Uw zorgverzekering betaalt deze rekening niet.

Zorgverzekeraars vergoeden uitsluitend de feitelijke logopedische behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in samenspraak met de beroepsvereniging van logopedisten (NVLF) regels en tarieven opgesteld. Logopedisten zijn gerechtigd om een vergoeding in rekening te brengen voor overleg en verslaggeving aan derden. Hierbij wordt aangemerkt dat de NZa heeft bepaald dat diegene die om het overleg of verslag heeft verzocht de vergoeding dient te betalen.

Tarievenlijst logopedische zorg 2022

1. REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING (zonder zorgverzekering) € 45,10
2. SPECIFIEK LOGOPEDISCH ONDERZOEK op verzoek t.b.v. passend onderwijs € 250,00
3. KORT VERSLAG op specifiek verzoek € 45,10
4. VERSLAGLEGGING, op spec. verzoek, voor aanvraag Passend Onderwijs € 87,10
5. UITTOESLAG € 22,45
6. TELEFONISCHE ZITTING (vergoed bij CZ, Menzis, ENO en VRZ) € 22,45
7. VERZUIMTARIEF (bij niet of te laat afbellen) € 20,00
8. OVERLEG MET DERDEN (in de praktijk, 30 min.) € 45,10

Klachtenprocedure
Het College van Toezicht NVLF ziet toe op naleving van de beroepscode.

Het college is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen.

Brochure pdf.png ‘Wat u kunt doen bij klachten over uw logopedist
Brochure pdf.png ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?

Klachtencommissie
Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten, heeft de NVLF samen met de NPCF de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld. Hierbij kunnen zowel leden als niet-leden van de NVLF zich aansluiten. In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF.

Aan uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden verbonden; een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of ongegrond is.

 

Privacy policy

Wij als praktijk verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Bijzondere persoonsgegevens worden door ons slechts gebruikt voor praktijkvoering en financiële afhandeling.

Klik hier naar onze Privacy policy