raamposter.jpeg

Gehoor

 

Veel mensen met hoorproblemen vinden hun weg naar de logopedist. Jonge kinderen zonder of mét hoortoestellen krijgen ondersteuning bij de spraak/taalontwikkeling. Maar ook volwassenen zonder of mét hoortoestellen kunnen baat hebben wij logopedie. In onze praktijk wordt liplezen/spraakafzien aangeleerd om cliënten beter te laten meedoen in spreek-situatie's. Ook worden communicatie-technieken behandeld om slechthorenden te ondersteunen in het dagelijks leven.

Voor mensen met een Cochleair Implantaat kan de logopedist in onze praktijk C.I.-training op maat geven. Ook plots-doven kunnen in onze praktijk geholpen worden. Gebarentaal en Nederlands Ondersteund met Gebaren kunnen wij trainen.