Hieronder vindt u informatie over de volgende stoornissen:

 Stemstoornissen:              – een zwakke stem                                                

                                            – heesheid

                                            – keelklachten bij intensief stemgebruik       

                                                           

Gehoorstoornissen:             –  aangeboren slechthorendheid              

                                              – verworven slechthorendheid

                                              – middenoorontsteking

                                              – doofheid op latere leeftijd

                                                         

Eet- en drinkstoornissen:       – eet- en drinkstoornissen         

                                                 – psychomotore retardatie

                                                 – slikstoornissen

                                                 – afwijkende mondgewoontes

                                                                   

 

Taalstoornissen:                     vertraagde spraaktaalontwikkeling                                                                                                                                                                                                                                  

                                               – meertaligheid

                                                                                         

Spraakstoornissen:          – vertraagde spraaktaalontwikkeling 

                                           – nasaliteitsstoornis

                                           – slissen en lispelen

                                           – stotteren

                                           – broddelen

                                           – verbale ontwikkelingsdyspraxie