raamposter.jpeg

Links

 

Ouderverenigingen:

  • www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen)
  • www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)


Autisme en aan autisme verwante stoornissen:

  • go.to/pdd-nos Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.