Karin Stolwijk

Sinds 1986 ben ik afgestudeerd logopedist (Opleiding Amsterdam). Ik ben werkzaam geweest in zowel het Basis- als Speciaal Onderwijs, waaronder een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en een school voor chronisch zieke kinderen. 

Vanaf 1992 ben ik met veel plezier werkzaam in Logopediepraktijk Bos en Lommer.

Naast een voorliefde voor het kind met DOWN-syndroom en het Zeer Moeilijk Lerende Kind, werk ik ook bijzonder graag met jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen vanaf ongeveer twee jaar. Daanaast behandel ik (jong)volwassenen met articulatieproblemen vanuit diverse taalachtergronden en OMFT.

De logopedische behandelingen boeien mij tot op de dag van vandaag. De specifieke spraak- en/of taalproblemen van elke patiënt verlangen een persoonlijke benadering om zo gezamenlijk tot het beste resultaat te komen.

Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.