Eser van Zonderen

Mijn naam is Eser Yanat van Zonderen. In 2015 ben ik afgestudeerd in de Master Spraak en Taal Therapie aan de Anadolu Universiteit in Turkije. Hierna heb ik gedurende 3 maanden een stage gedaan bij een Logopediepraktijk in Haarlem-Noord om de Nederlandse cultuur, taal en logopedische werkwijze te leren kennen. Ik heb ook de mogelijkheid gehad om een observatie te doen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hierna heb ik als Turkse logopedist 2 jaar in Eskisehir gewerkt, waar ik kinderen met TOS, vertraagde spraak, articulatieproblemen, fonologische problemen, verbale dyspraxie, dyslexie, resonantieproblemen, stotteren en selectief mutisme heb behandeld, alsmede volwassenen met stemproblemen, afasie en stotteren.

Twee jaar geleden ben ik hier gekomen en heb ik Nederlands geleerd.

Nu werk ik in Logopediepraktijk Bos en Lommer als een taalcoach.  Ik begeleid Turkse ouders van zeer jonge kinderen. De behandeling die ik geef richt zich op het geven van Turkse taaladviezen aan de ouders zodat zij zelf hun kind in de Turkse taalontwikkeling kunnen stimuleren. Daarnaast kan ik onderzoek doen om de taalontwikkeling van Turks-Nederlandse kinderen in kaart te brengen.