Caroline Witmans

Ik ben sinds 1995 werkzaam als logopedist en heb gewerkt in dienstverband bij verschillende praktijken, in het speciaal basisonderwijs en als praktijkhouder. Sinds 2008 maak ik als praktijkhouder deel uit van de maatschap Bos en Lommer.

Ik werk hoofdzakelijk met kinderen in de leeftijd van 2-8 jaar, maar ook met jongeren en volwassenen. Binnen onze praktijk heb ik de specialisatie stotteren. Daarnaast heb ik veel ervaring in het werken met ouders en jonge kinderen bij wie de communicatie (ernstig) beperkt is door spraak-taalproblematiek. De samenwerking met ouders staat op de voorgrond.

Naast de directe therapie in de praktijk begeleid ik ouders, peuterleidsters, kleuterleerkrachten op het gebied van interactie. Dit doe ik o.a. door middel van Video Interactie Begeleiding.