Astrid van Berkel

Ik houd ervan om mensen logopedie te geven. Aan kinderen maar ook aan volwassenen. Belangrijk voor mij zijn: een goed en fijn contact maken en stimuleren om met oefeningen thuis aan het werk te gaan. Ik help ze om beter te leren spreken, om de taal beter te begrijpen en om mooiere zinnen te maken. Ook kan ik ze helpen om op de goede manier te leren slikken en om hun mond (letterlijk) dicht te houden. Dan hoeven ze later geen beugel of het hoeft minder lang.

Om mijn werk goed te kunnen doen heb ik verschillende specialisaties gedaan:

–          afwijkende mondgewoonten
–          woordenschatuitbreiding
–          articulatie
–          lees- en spellingsproblemen en dyslexie
–          voorschottraining bij onvoldoende fonologische vaardigheden in groep twee
–          herkennen van sensorische informatieverwerking bij kinderen en volwassenen.

Sinds april 2017 werk ik met veel plezier in deze praktijk. Hiervoor heb ik in verschillende andere praktijken gewerkt, op scholen voor kinderen met TOS, een Medisch Kleuter Dagverblijf en in de revalidatie.

Mijn opleiding heb ik gevolgd in Groningen en in 2005 heb ik daar mijn diploma gehaald. Ik ben Kwaliteitsgeregistreerd onder nummer 79909291391. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging NVLF.